Šolajoči otroci

Kako se šolajoči otroci samostojno gibajo v urbanem okolju?

Otroci in mladostniki so na poti v šolo in domov izpostavljeni mnogim potencialnim nevarnostim, saj se njihovo zaznavanje prostora in obnašanje močno razlikuje od ravnanj odraslih. Glede na starost otrok je potrebno je upoštevati njihove telesne sposobnosti (manjše vidno polje- ne vidijo čez avtomobile itd.), motorične sposobnosti (pri teku, vožnji s kolesom, itd.) ter pomanjkanje izkušenj v prometu. Otroci imajo manjšo sposobnost koncentracije kot odrasli, saj jim lahko nekaj hitro vzame pozornost (npr. sošolec na drugi strani ceste), zato so v prometu najbolj nepredvidljivi.

Varnost

Zagotovitev varnosti na šolskih poteh je ključnega pomena, vendar je to le prvi korak. Drugi korak je izobraževanje in način posredovanja informacij, ki mora biti enostaven, privlačen in zanimiv. Na ta način jim omogočimo celovit pristop in razumevanje varnosti v cestnem prometu.

V šolo se otrok običajno odpravi

Peš (ali s skirojem) - zato je potrebno zagotoviti čim varnejše pešpoti in prečkanje cestišča v okolici šole

S kolesom - zato je potrebno poskrbeti za ustrezne kolesarske površine v okolici šole

Otroka pripeljejo starši z lastnim prevoznim sredstvom - zato je potrebno omogočiti kratkotrajno ustavitev vozila pri šoli

Z organiziranim šolskim prevozom (šolski avtobus/ kombi) - zato so nujna varna in označena postajališča

Z organiziranim spremstvom, kjer so jasno definirane spremljane poti

Kaj pa dostop do spletnih informacij?

Otroci in mladina danes veliko časa preživi na spletu, zato je pomembno, da jim omogočimo dostop do informacij s prilagojeno vsebino preko različnih možnosti, kot so vizualna gradiva, kvizi, igrice ter zanimivi video in audio posnetki, ki pripomore k njihovem razumevanju informacij za varno vključitev v cestni promet, sprva kot potniki v avtomobilih oziroma pešci, v spremstvu staršev, skrbnikov ali učiteljev, nato pa samostojno kot pešci in kolesarji. Ključnega pomena glede varnosti v prometu za otroke in mladino so tudi izobraževalne in osveščevalne aktivnosti ter kampanje.

V okviru projekta društvo Sobivanje izvaja projekt »Varno v vrtec in šolo«, kjer se v vrtcih in šolah po Sloveniji izvajajo raznovrstne aktivnosti: delavnice, natečaj varnih poti, Festival Sobivanje s podelitvijo nagrad, predstavitev projekta v reviji Sobivanje, itd.

 

Načrt šolskih poti

Vsaka šola mora imeti svoj načrt šolskih poti, kjer so prikazane nevarne točke ter priporočljive šolske poti, ki naj jih učenci uporabljajo. Šolske poti so običajno na območjih zmanjšane hitrosti motornih vozil oziroma območjih načrtnega umirjanja prometa, z zagotovljenimi varnimi prehodi čez često in dovolj širokimi pločniki. Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je oblikovala minimalne standarde za šolske poti (t.i. Smernice za šolske poti), kjer so predstavljeni kriteriji za zagotavljanje čim bolj varnega okoliša šole. Na osnovi smernic je bila pod okriljem Geodetskega inštituta Slovenije razvita dopolnjena metodologija šolskih poti, rezultati pa so prikazani v javnem pregledovalniku.

Vstop v pregledovalnik