Promocijski dogodek v Ljubljani

Na predstavitvi vseslovenskega projekta "Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi", ki je 14. januarja 2020 potekala v Narodni galeriji v Ljubljani, smo predstavili vsebino, cilje in nadaljevanje projekta. O projektu je varuh človekovih pravic Peter Svetina zapisal: »Z družbeno odgovornim in trajnostno naravnanim projektom Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi, v okviru katerega ranljivim skupinam v prometu – invalidom, slepim in slabovidnim gibalno oviranim, pa tudi otrokom in starejšim – zagotovo delamo pomembne korake naprej«. To je med drugim potrdila številčna udeležba predstavnikov različnih sektorjev, pripadnikov ranljivih skupin in drugih, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pa je v uvodnih besedah poudarila: "Prizadevati si moramo, da bi invalidi in preostale ranljive skupine lahko živele samostojno in neodvisno življenje."

Več informacij o dogodku najdete na:
https://www.24ur.com/novice/slovenija/storitve-dobrine-in-infastruktura-dostopna-vsem.html?fbclid=IwAR0OxKZMeriW9tGgdSFndonaOC9zuaomRj4u7uGYxxpgHTbcJs222Ltjy2M

https://www.rtvslo.si/slovenija/kako-do-vecje-mobilnosti-ljudi-z-razlicnimi-oviranostmi/511651?fbclid=IwAR0cu0alEFsx5Q3ginD15tJeKjdhT4oqtkuNrRl7J9WX-aIe5r_n1qYm3G8

https://www.sta.si/2717063/s-projektom-do-vecje-mobilnosti-ljudi-z-oviranostmi?fbclid=IwAR2cPSevJ8IZwRboFJ4__0k3zO94vVFSyXICHe_TXTmoJujEJ7_DzKWpU7Y

https://www.vecer.com/multimodalna-mobilnost-skoraj-45-odstotkov-prebivalcev-je-ranljivih-v-prometu-10115277

Foto: Matej Pušnik

Promocijski dogodek v Ljubljani
Promocijski dogodek v Ljubljani
Promocijski dogodek v Ljubljani
Promocijski dogodek v Ljubljani