Promocijski dogodek: Južno Primorska in Notranjsko-kraška regija

V petek, 25. oktobra 2019, je bila v Postojni izvedena predstavitev nacionalnega projekta za občine Postojna, Divača, Hrpelje-Kozina in Cerknica.
 
Direktor občinske uprave Divača, gospod Iztok Felicjan je v uvodnem pozdravu poudaril, da vsi vodilni na občini podpirajo projekt, ki ranljivimi skupinam omogoča samostojno mobilnost, saj se lahko v položaju pripadnika ranljive skupine znajde vsak izmed nas. Zato se občina Divača ves čas zavzema za enakovredno socialno vključenost na vseh področjih življenja in za vse vrste ranljivih skupin.

Vojmir Drašler z MZI je dejal, da pričakuje, da se bo projektu pridružilo vedno več slovenskih občin, kar bo povečalo njegov nacionalni potencial. Dejal je, da sta cilja projekta omogočanje fizične in nič manj pomembne spletne dostopnosti, saj je tudi pravica do enake informiranosti invalidov zapisana v številnih nacionalnih dokumentih, vključno s Konvencijama o človekovih pravicah in o pravicah invalidov.
V nadaljevanje sta Geodetski inštitut Slovenije in Beletrina predstavila vsebino projekta.

 Promocijski dogodek: Južno Primorska in Notranjsko-kraška regija

Promocijski dogodek: Južno Primorska in Notranjsko-kraška regija