Promocijski dogodek: Dolenjska in Posavska regija

V Novem mestu sta Geodetski inštitut Slovenije (GI) in Beletrina predstavila projekt Mestni občini Novo mesto ter občinama Krško in Kočevje. Dogodek je potekal v sredo, 25. septembra 2019.

Krški podžupan Vlado Grahovec je v uvodnem pozdravu poudaril, da občina Krško, kot nosilka listine Občina po meri invalidov, ter vsi njeni vodilni močno podpirajo projekt, ki ranljivimi skupinam omogoča neodvisno in varno mobilnost, saj se ta prizadevanja skladajo z načeli in družbeno-socialno strategijo občine na vseh ravneh. Poudaril je, da je za občino zelo pomembno strateško vlaganje v trajnostni razvoj, prav tako pa v skrb za omogočanje varne ter samostojne mobilnosti za vse občanke in občane, s poudarkom na tistih, ki jih v prometu imenujemo ranljive skupine. Le tako bomo višali kakovost življenja za vse naše občanke in občane, je zaključil Grahovec.

Vojmir Drašler z MZI je dejal, da sta glavna poudarka projekta omogočanje fizične in spletne dostopnosti, saj je pravica do enake informiranosti invalidov zapisana v številnih nacionalnih dokumentih, vključno s Konvencijama o človekovih pravicah in o pravicah invalidov.  
V nadaljevanju sta Geodetski inštitut Slovenije in Beletrina predstavila vsebino projekta.

 Promocijski dogodek: Dolenjska in Posavska regija

Promocijski dogodek: Dolenjska in Posavska regija